התחדשות עירונית

התחדשות עירונית היא שם כולל לתהליך של חידוש, חיזוק או החלפת בניינים קיימים – המיועד לאפשר סביבת מגורים טובה ונוחה יותר.

פרויקט התחדשות עירונית יכול להתממש בבניין בודד, במתחם ואף בשכונה שלמה הנדרשת לשיקום מבחינה פיזית ו/או חברתית.

קיימות דרכים שונות שבהן מתבצע התהליך. לעתים, התהליך מתחיל ביוזמת הדיירים ולעתים ביוזמה של רשות ציבורית או של גוף יזמי פרטי.

התהליך כולל הגדלת מספר יחידות הדיור, חידוש הדירות הקיימות או החלפתן בדירות חדשות, שיפור בטיחות המבנים (חיזוק מפני רעידת אדמה, הוספת ממ״ד/מעלית/חניות וכדו') וכן שיפור משמעותי של המרחב הציבורי ומענה לצרכי ציבור.

התחדשות עירונית כוללת בתוכה מספר מתווים אפשריים:

פינוי-בינוי – מסלול הרשויות המקומיות

במסגרת מסלול הרשויות המקומיות מקדמת הרשות המקומית בשטחה המוניציפלי, תכנית להריסה ולבנייה מחדש או לעיבוי של מתחם מסוים. המתחם יכול לכלול בניין אחד, מספר בניינים או שכונה שלמה.

כדי להתחיל את התהליך, על הרשות המקומית להגיש לרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, בקשה לסיוע בקידום הפעילות במתחמים שבחרה, באמצעות מתן הטבות מס וסיוע במימון יועצים לתכנון הפרויקט.

פינוי בינוי – מסלול היזמים – מיסוי

מסלול היזמים נועד לסייע ליזמים פרטיים, אשר מעוניינים לקדם פרויקטים של התחדשות עירונית באמצעות הריסת מתחם (ובו בניין אחד או יותר) ובנייתו מחדש. באפשרות היזמים לבקש את המלצת שר הבינוי והשיכון על המתחם להתחדשות עירונית, כדי לקבל הטבות המס. באופן זה, הופך הפרויקט לכדאי יותר מן הבחינה הכלכלית.

תמ"א 38 – תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה

פרויקט תמ"א 38 מתבצע בד"כ בבניין בודד, ותכליתו היא לשפר את עמידות המבנה מפני רעידות אדמה. הפרויקט מתבצע באמצעות חיזוק ועיבוי על גבי המבנה הקיים והרחבתו (תמ"א 38/1, תמ"א 38/3) או על ידי הריסת המבנה הקיים ובנייתו מחדש (תמ"א 38/2). פרויקט זה מקודם בהליך תכנוני קצר יחסית, הדורש הוצאת היתר בנייה (ללא צורך באישור תכנית מפורטת) ובחינה מצומצמת של היבטים תכנוניים-סביבתיים הגובלים בחלקה.

חלק משמעותי מהכדאיות של ביצוע פרויקט ע"י יזם תלוי בשאלת חבות המס בפרויקט.

משרדנו מלווה יזמים, דיירים ומייצגים בפרויקטים רבים של התחדשות עירונית בכל רחבי הארץ ונותן שירות הכולל בין היתר:

ü     ליווי היזם בהגשת בקשה מקדמית לרשות להתחדשות עירונית להכרה בפרויקט כפינוי בינוי במסלול מיסוי.

ü     ביצוע אומדנים להערכת חיובי המס הצפויים בפרויקט (לדיירים וליזם), לצורך העמדת ערבויות מיסים.

ü     העברת שאלוני מיסוי לדיירים, ובדיקתם לאחר מילויים (כולל סיוע לדיירים, במידת הצורך, במתן הסברים לשם מילוי השאלון).

ü     בחינת האפשרות לתכנון מס במקרים של חריגה מתקרת פטור.

ü     ליווי מיסויי של ניסוח של מערכת ההסכמים הכרוכים בפרויקט.

ü     ליווי מיסויי של הליך המחאת פרויקטו/או הכנסת שותף (יזם נוסף, גורם מממן וכדו').

ü     ייצוג בהכרזה על המתחם כמתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי.

ü     הגשת הודעות דחיית יום מכירה.

ü     הכנת שומות מס והגשתן לרשויות המס.

ü     טיפול וייצוג בשומות מיסוי מקרקעין

ü     הגשת השגות

ü     הכנת ערר וייצוג בבתי המשפט

 

**יצוין כי מדובר בתיאור כללי בלבד, וכי היקף הפעולות והטיפול המשפטי של משרדנו בפרויקט ו/או בלקוח ספציפי, ייקבעו בהסכם ההתקשרות שייחתם ביחס לאותו פרויקט/לקוח, ואשר רק הוא יחייב את הצדדים.

סגירת תפריט

לתיאום פגישה השאירו פרטים:

או התקשרו:

דילוג לתוכן