איגודי מקרקעין ושינויי מבנה

באופן כללי, איגוד מקרקעין מוגדר בחוק מיסוי מקרקעין כאיגוד שכל נכסיו, במישרין או בעקיפין הם זכויות במקרקעין. הגדרה זו נתונה לפרשנויות אפשרויות שונות.

בשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים בפרשנות המונח איגוד מקרקעין, כך שחברות שהנכס העיקרי שבהן הוא מקרקעין עלולות להיות מסווגות כאיגודי מקרקעין. גם חברות שטרם קיבלו זכות קניינית במקרקעין, אך יש להן חוזים מותלים, לרכישת זכות במקרקעין, כגון הסכמי קומבינציה ו/או התחדשות עירונית, או הסכמי אופציה במקרקעין עלולות להיות מסווגות כאיגודי מקרקעין.

לסיווגה של חברה כאיגוד מקרקעין, יש השלכות כלכליות מרחיקות לכת, הנובעות מחיוב במס שבח, מס רכישה ובמע"מ בכל עסקה במניותיה והסיכון לאי-התרת מס תשומות בגין רכישת המניות.

לעיתים מכירה, הקצאה, או שינוי מבנה באיגודי מקרקעין נדרשת לצורך מימוש נכסים, הכנסת משקיע, המחאת פרויקט, ארגון מחדש של הפעילות ועוד.

בבואנו ללוות עסקאות מסוג זה, אנו שואפים לתת מענה לכלל היבטי המיסוי תוך חשיבה "מחוץ לקופסא" ומציאת פתרונות מקוריים על מנת להתאים את מתווה המיסוי המיטבי לפעולה.

משרדנו מטפל בכל היבטי המס של איגודי מקרקעין ושינויי מבנה באיגודי מקרקעין:

ü    ביצוע תכנון מס עובר לעסקה.

ü     קבלת אישורים מוקדמים מרשויות המס (Pre Ruling).

ü     כתיבת חוות דעת, לרבות בנושא האם חברה מהווה "איגוד מקרקעין", מתווה שינוי מבנה מומלץ, אומדן וחשיפת מס בפעולה באיגוד מקרקעין.

ü     ליווי ניסוח ההסכמים תוך מתן דגש על היבטי המיסוי.

ü     הכנת שומות מס והגשתן לרשויות המס.

ü     טיפול וייצוג מול רשויות המס בדיונים שונים עד סיום הליכי השומה.

ü     ייצוג בוועדות הערר ובבית המשפט העליון.

סגירת תפריט

לתיאום פגישה השאירו פרטים:

או התקשרו:

דילוג לתוכן